Welkom bij Stichting Maatschappelijke Huisvesting

Welkom bij Stichting Maatschappelijke Huisvesting

Wie zijn wij
De Stichting Maatschappelijke Huisvesting (SMH) is een stichting die financiŽle steun geeft aan organisaties op het gebied van maatschappelijke huisvesting en zorg. In het bijzonder dragen wij bij aan het ontwikkelen en starten van nieuwe initiatieven in de regio Eemland en omstreken. Dat doen wij bijvoorbeeld door een gedeelte van de incidentele huisvestingskosten voor onze rekening te nemen.

Waarom is de Stichting Maatschappelijke Huisvesting opgericht?
Nog steeds zijn er mensen in onze samenleving die geen (permanente) woonruimte hebben, dak- en thuislozen dus. Soms hebben deze mensen tijdelijke huisvesting en zorg nodig, soms voor langere tijd. Gelukkig zijn er organisaties die deze mensen helpen met het vinden van huisvesting en zorg. Deze organisaties zijn meestal financieel zeer afhankelijk van subsidies en donaties.
Ook woningcorporaties willen op dit gebied verantwoordelijkheid dragen. Om die reden hebben in 1997 verschillende corporaties besloten de SMH op te richten. Gemeentes en de woningcorporaties zijn al gewend om lokale maatschappelijke organisaties te steunen. Maar maatschappelijke organisaties, die regionaal werkzaam zijn, hebben vaak moeite om financieel rond te komen omdat deze over gemeentegrenzen heen gaan. Door het subsidiŽren van deze organisaties steunt SMH de opvang van kwetsbare mensen in de samenleving.

Stichting Maatschappelijke Huisvesting Eemland en Omstreken | Disclaimer